Co je korektura textu?

Podle slovníku cizích slov je korektura textu „oprava, úprava, náprava“ chyb v textu. Slovo pochází z&nbsplatinského corriegere, to znamená opravovat, výraz korektura pak znamená opravu zjištěných chyb, nepřesností a nesrovnalostí.

Co je korektura textu

Je ta korektura textu vůbec potřeba?

Jsme-li Češi, mluvíme a píšeme česky, čeština je náš mateřský jazyk, který se učíme téměř od narození. Takže&nbsp– češtinu prostě umíme. Korektura textu nás rozhodně nemusí zajímat. Na konci 9. třídy jsme přece opustili základní školu se znalostí pravopisu a zásad stylistiky rodného jazyka. Takže vyjmenovaná slova, koncovky podstatných či přídavných jmen, shodu přísudku s podmětem, psaní velkých písmen či správné tvary zájmen bychom měli mít v malíčku. Od základní školy ale uběhla už nějaká ta doba, máme před sebou seminární, maturitní, absolventskou, bakalářskou či diplomovou práci a najednou zjistíme, že ne všechno z hodin českého jazyka se nám uchovalo v paměti.

Je ta korektura textu vůbec potřeba

Píšeme a začínáme občas (to ti úspěšnější), častěji a často (ti méně úspěšní) tápat. Máme před sebou hotový text, který má představovat završení naší studijní dráhy, ale už víme, že všechno nevíme. Ta část z nás, která je dostatečně sebekritická, začne na internetu pátrat po hesle „korektura textu“. Ta sebevědomější část je přesvědčena, že skutečně ví, a počká si až na ohodnocení vedoucího práce. Mnoho z nás už tak slyšelo doporučení, že celkové úrovni práce by prospěla korektura textu. Ale ani ti, kdo jsou přesvědčeni, že korektura textu není nic pro ně, si neuvědomují, že chybička se vloudí téměř vždy, ať už je to čárka, zapomenutý háček, vynechané písmeno či přesmyčka.

A pravdou také je, že k vysokoškolskému diplomu dospěli také budoucí odborníci v nejrůznějších (většinou technických) oborech, k nimž inklinovali už na „základce“, a proto je už tehdy hodiny českého jazyka zcela míjely. Jejich práce je vysoce odborná, přínosná, ale ten pravopis její hodnotu zcela zásadně snižuje. Tak tady je korektura textu zcela nezbytná.

Do které skupiny patříte Vy?

Co si myslíte o korektuře textu

Ale ať si odpovíme jakkoliv, nikdo nemůžeme mít jistotu, že nikdy nenastane v životě situace (životopis, motivační dopis, odborný text do renomovaného časopisu), kdy nám bude výsostně záležet na tom, jak je hodnocena naše intelektuální úroveň. A tehdy nám právě korektura textu dodá potřebnou jistotu.

Kolik korektura textu stojí? Jak se stanovuje počet normostran? To vše se dozvíte v našem ceníku.

V OBJEDNÁVCE si můžete zvolit rozsah objednávaných služeb, termín zpracování a nahrát všechny potřebné dokumenty.

 

Štítky

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH