Jak citovat webovou stránku bez autora

Řada webových stránek je obecného charakteru, přičemž popisuje například historii firmy či instituce, nabídku služeb, seznam produktů či obsahuje jiné relevantní informace, které mohou být pro zpracování bakalářské práce jakožto zdroj hodnotné. Ačkoliv tedy nemusí být pod jednotlivými webovými stránkami vždy uveden autor, lze ji i přesto korektně citovat a využít ji jako zdroj při zpracování bakalářské práce.

Je samozřejmě třeba mít na paměti, že příslušné odkazy na webovou stránku bez autora musí být dohledatelné online a stejně jako u jiných zdrojů je nutné uvádět pouze ty prameny, které jsou v bakalářské práci skutečně použity.

Jak citovat webovou stránku bez autora podle APA 7

Jak citovat webovou stránku bez autora

Citovat webovou stránku bez autora můžeme buď podle normy APA 7, nebo ISO 690. Pro lepší přehlednost bakalářské práce je vždy třeba dodržovat jeden způsob citace.

Nejjednodušším způsobem můžeme webovou stránku bez autora citovat podle normy APA 7, kde uvedeme autora (v tomto případě se nejčastěji jedná o instituci či konkrétní společnost), dále do kulatých závorek napíšeme rok, případně též měsíc a den, pokud je známo, kdy byly citovaná strana či článek na webové stránce publikovány. Následuje název a eventuálně podnázev stránky a na posledním místě odkaz na samotnou webovou stránku.

Příklad citace webové stránky bez autora dle normy APA:

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou. (2019). Maturitní obory. https://sosehl.cz/index.php/pro-uchazece/prehled-oboru

Jak citovat webovou stránku bez autora podle ISO 690

Citovat webovou stránku bez autora je přípustné i podle normy ISO 690. Nejdříve uvádíme název organizace či společnosti, dále rok publikování, poté nadpis článku nebo stránky, webové sídlo v kurzívě, kde se daný text nachází, [online] – cituje se z webové stránky online, copyright nebo aktualizace stránky, a konečně datum, kdy daný autor text citoval, a nesmí chybět odkaz.

Příklad citace webové stránky bez autora dle normy ISO 690 (Harvard):
SOŠE, COP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, 2019. Maturitní obory. Sosehl.cz [online]. © 2019 [cit. 2022-03-24]. Dostupné z: https://sosehl.cz/index.php/pro-uchazece/prehled-oboru

 

Štítky

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH