Jak citovat webovou stránku v bakalářské práci

Důležitým, byť nepochybně sekundárním zdrojem informací pro bakalářské práce jsou webové stránky. Čím dál více materiálů je v dnešní době digitalizováno a k dispozici online. Výjimkou nejsou ani digitalizované knihy, e-booky či celé online knihovny a digitální databáze.

Obecně lze říci, že v bakalářské práci není třeba mít obavy z využívání relevantních webových stránek, avšak pochopitelně je nutné zachovat korektní formu citace (konkrétně nejčastěji dle normy APA 7 nebo ISO 690). Dalším důležitým třídicím prvkem je typ elektronického zdroje či typ webové stránky, který určí povinné prvky, jež musí citace obsahovat povinně.

Jak citovat webovou stránku v bakalářské práci

Co vše musí citace webové stránky obsahovat?

Jak citovat webovou stránku v bakalářské práci, aby to bylo správně a aby zároveň obsahovala vše potřebné? V případě webových stránek rozlišujeme v podstatě 3 základní situace: článek od konkrétního autora, obecná informativní webová stránka, příspěvek v online databázi/encyklopedii. Podstatné je samozřejmě jméno autora/organizace (je-li známo), následuje konkrétní název článku/strany/pojmu. Dále je nutné uvést webové sídlo (web, kde se citovaný pramen nachází), v případě článku i konkrétní datum nebo alespoň rok publikování. Právě u článků na zpravodajských webech je kvůli velkému množství aktualizací mnohdy doporučeno uvést i datum poslední aktualizace. Zcela nezbytným prvkem u všech webových pramenů je konkrétní odkaz (link) na příslušnou stranu. 

Jakou citační normu zvolit pro webové stránky?

V současné době je nejrozšířenější citační normou v ČR ISO 960, a to především ve formě Harvard či poznámek pod čarou. Vysoké školy a univerzity však čím dál více v poslední době zavádějí a používají normu APA 7, která je standardem především v zahraničí. Pokud budete mít možnost si vybrat citační normu, je odpověď na otázku „Jak citovat webovou stránku v bakalářské práci s co nejmenší námahou“ zcela jasná: Vyberte APA 7. Požaduje nejméně povinných prvků, není nutné používat hranaté závorky a je i velmi jednoduchá na implementaci přímo v textu práce.

Jak citovat webovou stránku v bakalářské práci? – příklady

ISO 690 – konkrétní datum:

MLYNÁŘ, M., 2023. Nejstarším psem na světě se stala čivava, kterou našli u supermarketu. In: Novinky.cz [online]. 21. 1. 2023 [cit. 2023-01-23]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-nejstarsim-psem-na-svete-se-stala-civava-kterou-nasli-u-supermarketu-40420610

ISO 690 – bez konkrétního data:

FINANCE.CZ, 2022. Typy hypotečních úvěrů. Finance.cz [online]. © 2022 [cit. 2022-11-11]. Dostupné z: https://www.finance.cz/bydleni/hypoteky/abeceda-hypotek/druhy-hypotek/


APA 7 – konkrétní datum:

Mlynář, M. (2023, 21. ledna). Nejstarším psem na světě se stala čivava, kterou našli u supermarketu. Novinky. https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-nejstarsim-psem-na-svete-se-stala-civava-kterou-nasli-u-supermarketu-40420610

APA 7 – bez data:

Finance.cz. (2022). Typy hypotečních úvěrů. https://www.finance.cz/bydleni/hypoteky/abeceda-hypotek/ druhy-hypotek/

 

Štítky

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH