Jak napsat závěr bakalářské práce?

Co psát do závěru bakalářské práce? Jak by měl vůbec takový závěr bakalářské práce vypadat? Co musí bezpodmínečně obsahovat? Jednoduché otázky, které si zaslouží širší odpověď. Úvod a závěr bakalářské práce by měly být jakési zrcadlově obrácené odrazy. Základem je shrnout informace, které jste se dozvěděli během tvorby práce na příslušné téma bakalářské práce.

Jak napsat závěr bakalářské práce

Malá rada, co napsat do závěru bakalářské práce

Jaký má tedy bakalářská práce závěr? Detailní popis jednotlivých částí práce patří do úvodu, proto ho pokud možno do závěru nepleťte.

Hlavním cílem závěru je zaměřit se na výsledky práce. To představuje především zhodnocení hypotéz (hypotetických otázek), které jste si položili při přípravě zadání práce. Jsou výsledky pozitivní a hypotézy se tedy potvrdily? Nebo jsou Vámi zjištěné závěry na dané téma negativní? Dozvěděli jste se něco nového? Jaké změny a nové skutečnosti Vaše práce přináší? Začínejte teoretickými závěry a informacemi a pokračujte těmi praktickými. Jádro závěru tvoří právě odpovědi .

Co tedy tvoří jádro závěru?

A jak psát závěr bakalářské práce, či co má být v závěru bakalářské práce, mluvíme-li o úpravě formální? Rozsah závěru by měl být podobný jako v případě úvodu – u bakalářské práce stačí 1 až 2 normostrany. Závěr by měl být formátován stejně jako kapitoly první úrovně, nicméně podobně jako úvod či seznam zdrojůpatří ke kapitolám, které se nečíslují.

Co napsat do závěru práce

V závěru podobně jako v úvodu by měly být uvedeny určité „povinné“ odstavce (byť ani zde není obecně závazná úprava stanovena). Závěr by měl především korespondovat s úvodem. Jediné logické dělení, které se používá, jsou odstavce, a to např. 3–5 odstavců celkem. Rozsah textu závěru práce by neměl být uměle zvyšován pomocí tabulek, grafů či obrázků.

Závěr by měl dodržovat stejná formální nařízení (velikost písma, okraje, řádkování atd.) jako zbytek práce. Dodržte potřebnou přehlednost, dělení do logických celků (odstavců) a při jeho psaní si vytvořte osnovu – body, které nesmíte opominout.

Co má obsahovat závěr bakalářské práce?

I když je tato otázka předzvěstí samotného finále, vyžaduje i ona logiku, styl a správný pravopis. Říká se, že úvod a závěr čte určitě každý zadavatel i oponent práce. Tak s tím raději počítejte.

Co má obsahovat závěr bakalářské práce

V případě rešeršních prací do závěru patří také informace o tom, který zdroj byl pro vaši práci nejhodnotnější – přinesl vám nejvíce informací. Pokud jste prováděli komparaci několika zdrojů, není zbytečné vyjádřit svůj názor.

Pokud jste se věnovali praktickému problému, který má několik otevřených možností řešení, je právě v závěru prostor, abyste je stručně zmínili. Závěr je také místo v závěrečné práci, kde byste měli své domněnky či stanovené předpoklady potvrdit, či vyvrátit. Nezapomeňte však, že i tato část by měla být psána čistě profesionálně (tedy NE: tak si teda myslím, podle mě apod.) a vyjádření by striktně měla vycházet z dat a zjištěných výsledků.

V závěru se už nevěnujte informacím o tom, čemu se vaše práce věnovala obecně, soustřeďte se jen na vaše vlastní výsledky a zjištění. Pokud jste některá fakta nedokázali ověřit, klidně to v práci uveďte. Naopak, pokud se vám prostřednictvím vaší bakalářky nebo diplomky podařilo něco změnit, ovlivnit či zjistit něco nad rámec stanovených otázek, tak právě závěr v bakalářské práci je správné místo, kde se můžete pochlubit.

Na vyžádání od nás můžete obdržet dokument s názvem „závěr bakalářské práce vzor“, který Vám intuitivně ukáže, jak napsat závěr bakalářské práce či jak může takový závěr vypadat.  Je nutno si uvědomit, že základní pravidla pro psaní závěru bakalářské práce jsou stejná bez ohledu na typ studované vysoké školy. Nicméně každá škola, katedra či vedoucí mohou mít své individuální požadavky na strukturu či obsah závěru Vaší bakalářské práce. Nezapomeňte je tedy respektovat.

 

Štítky

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH