Jak začít psát bakalářskou práci?

Jak začít psát bakalářskou práci

Když se jednoho dne probudíte a najednou na vás zaútočí neodbytná otázka, jak začít psát bakalářku, znamená to dvě věci: 1. Blíží se pomyslná meta v podobě završení první etapy vysokoškolského bakalářského studia, 2. Čeká vás doba hledání, třídění, zkoumání, vyhodnocování, shrnování, nejistot, pochybností a konečného vítězství – zvládl/a jsem to.

Je známo, že každý začátek je těžký, zato vítězství je sladké a lahodné a dostaví se u nás euférie. A tak se rozhodnete, že se postavíte na startovací čáru. A už je tu první problém.

Kdy začít psát bakalářku?

Kdy začít psát bakalářskou práci

Odpověď je snadná – nejraději hned, každopádně ale dříve, než bude pozdě. Téma máte vybrané (snad je to to pravé, takže vás samotné psaní bude i bavit), s vedoucím práce jste se už setkali (snad bude vstřícný, chápající a pomůže), přátele, kolegy a rodinu jste varovali, že v následujícím období nebude vše kolem vás úplně komfortní (snad vám budou oporou). A teď už neexistují výmluvy ani únik.

Jak tedy začít psát bakalářskou práci?

Napíšete si do notebooku velkým písmem název práce, který vám byl do této chvíle jasný. A začnete hledat. Co? Nejlépe klíčová slova, tedy to, co se ve vaší bakalářce objeví nesčetněkrát. A potom autory, tituly, webové stránky, odkazy, diskuse, bakalářky a diplomky na obdobné téma jako důležitá inspirace (ale pouhá inspirace). Ale – najednou zjistíte, že přes úspěšné hledání a nálezy stále ještě nevíte, JAK začít s baka lářskou prací. Vysvobodí vás spásný nápad – začít od začátku – jméno autora, vedoucího, prohlášení, poděkování… No vida, ono to půjde. A když už máte začátek, zasloužíte si pauzu. Zítra je taky den.

Jak nepřestat psát bakalářskou práci

Tak, teď už víte bezpečně, kdy začít psát bakalářku, v hlavě máte jasno také o tom, jak začít psát bakalářskou práci.

Připravte se ale na to, že s časem přijdou další otázky typu – jak nepřestat psát bakalářku, jak dokončit bakalářku, jak zkontrolovat bakalářku – tedy nejen obsah, ale i formu (měkké a tvrdé i/y, mě/mně, s/z, velká písmena, čárky – jejich použití by rozhodně nemělo být nahodilé), jak obhájit bakalářku.

Potom se ale dočkáte – budete mít titul Bc. v kapse a před jménem a ta obávaná bakalářka bude v souladu se školským zákonem uveřejněna v databázi závěrečných prací vaší vysoké školy. A jste v CÍLI!

Tak teď hlavně s chutí do toho – však to znáte. A za rok či dva, až se vás někdo z mladších kolegů nebo kamarádů zeptá, kdy a jak začít psát bakalářskou práci, z vlastní zkušenosti a s přehledem jim poradíte.

 

Štítky

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH