Jazyková a stylistická korektura

Velká část zájemců o úpravu textu (většinou bakalářských a diplomových prací) si chce objednat korekturu své práce. Ti zasvěcenější pak požadují korekturu jazykovou, někteří si přejí stylistickou. Najdou se i jedinci, kteří by přivítali, kdyby práce byla přepracovaná, v ideálním případě z velké části předělaná. Ideální volbou je ale samozřejmě jazyková a stylistická korektura.

Co tato korektura zahrnuje?

  • Základní jazykovou korekturu – kontrolu pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce (čárky ve větě i v souvětí).
  • Stylistickou korekturu.

Jazyková a stylistická korektura tedy upraví kompletně jazykovou stránku práce.

Jazyková a stylistická korektura

Když dojde k realizaci objednávky, ukáže se, že představa studenta o opravě pár i/y byla opravdu jenom mlhavá. Kromě základních pravopisných a gramatických jevů se objeví, že nejen část rešeršní, ale většinou i empirická obsahuje množství chyb nejrůznějšího charakteru.

Jako problém se ukazuje např. už samo používání uvozovek v citacích, psaní výčtů, používání nejrůznějších číslovek, vyjádření procent. Také byste klidně napsali, že výzkumu se zúčastnili 15ti leté děti a že 30% z nich nemá doma počítač? Víte, že není spojovník to samé jako pomlčka a že je nelze zaměňovat? Píšete rozsah tímto způsobem 1918 – 1948, nebo 1918–1948. Víte, že „x“ není to samé jako ×, - není mínus, ale správně −? Pokud ne, jazyková a stylistická korektura si s tím rozhodně poradí.

No a že nejste právě literární talent a nevládnete vytříbeným stylem, aby Vaše práce byla přehledná, srozumitelná a čtivá?

A jaké jsou nejčastější stylistické chyby? Tak např.

Nejčastější stylistické chyby

Stálé opakování stejných slov ve větách následujících po sobě, i když jsou pro práci klíčová. Nesprávný slovosled ve větě, který nepřihlíží k jejímu obsahu.

Nejednotné používání jazykových prostředků, střídání spisovné a hovorové češtiny, namátkové používání odborných termínů, nevhodný výběr slov (knižní, hovorová, zastaralá, odborná, módní, anglikanismy aj.). Nesouvislý text, jeho nevhodné členění bez logické souvislosti. A pokračovat by šlo ještě dále. Jazyková a stylistická korektura ale tuto nevhodnou stránku textu opraví.

Pokud se tedy budete rozhodovat pro korekturu Vaší práce, je jazyková a stylistická korektura asi ta nejlepší.

Jazyková a stylistická korektura je poskytována za jednu cenu a zajistí Vám nejen správnou gramatiku, ale i srozumitelnost a čtivost Vaší práce. Objednávat můžete v sekci Objednávka či pomocí e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Štítky

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH