Jazykové a stylistické korektury bakalářské práce, diplomové práce

Studenti vysoké školy jsou povinni zajistit jazykovou a stylistickou správnost a bezchybnost každé své předkládané práce. Jazykové a stylistické korektury bakalářské, diplomové, závěrečné či seminární práce jsou nutností po dokončení psaní. Student si může sám zvolit, zda provede korektury samostatně, či využije pomoc kamarádů, rodiny nebo specializované firmy.

Korektury bakalářské práce

Jazyková úroveň práce je jedním z velmi důležitých kritérií při hodnocení práce a může mít zásadní vliv na navrženou známku pro obhajobu. Práce prochází hodnocením dokonce dvakrát. Prvním hodnotícím je vedoucí práce, který často upozorňuje na nedostatky práce a doporučuje, aby byla provedena korektura bakalářské práce.

Druhým a kritičtějším hodnocením prochází bakalářská, diplomová práce ze strany oponenta. Je důležité si uvědomit, že při hodnocení od oponenta musí být korektury bakalářské, diplomové či závěrečné práce již hotové.

Jazyková a stylistická korektura bakalářské práce, diplomové práce společně za jednotnou cenu. Provádíme jazykové a stylistické korektury společně. Získáte tedy jistotu správného pravopisu, interpunkce, ale i srozumitelnosti a čtivosti textu (nahrazení opakujících se či nevhodně použitých výrazů, volba správných termínů a jazykových prostředků atd.). Pokud však máte specifické požadavky a potřebujete provést korekturu pouze pravopisu, překlepů, velkých písmen, čárek bez úpravy stylistiky, je to rovněž možné. Pokud požadujete pouze dílčí úpravy, stanovíme Vám individuální cenu na základě Vašeho požadavku.

Korektury bakalářské práce, ale i všech typů VOŠ a VŠ prací provádíme přímo. Obdržíte tedy text, který můžete ihned použít. Díky sledování provedených změn a úprav máte rovnou informaci o tom, kde a jaká úprava byla provedena. Práci obdržíte v editovatelném formátu pro Vaše použití i PDF verzi.

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH