Stylistická úprava textu

Stylistická úprava textu

Ke korektuře pravopisu a gramatiky se v současnosti uchyluje stále více autorů nejrůznějších textů od seminárních a absolventských prací přes práce bakalářské a diplomové až po reklamní texty, inzertní zprávy, profesní životopisy a výroční zprávy. Ale stylistická úprava textu? Říkáte si, že jednak nemáte představu, co přesně znamená, jednak máte pocit, že psát umíte? Ne každý je ale schopný vytvořit smysluplný souvislý text, jenž bude srozumitelný, přiměřeně odborný a současně čtivý. Takže přece jenom stylistická úprava textu? Pokud se na ni právě necítíte, asi sáhnete po nějaké pomoci. Na internetu bezpečně najdete nabídku služeb pod označením jazyková a stylistická úprava textu/korektura.

Na co se tedy stylistická úprava textu zaměřuje?

Na jazykovou stavbu a formu textu.

A v čem lze tedy chybovat? To by byl dlouhý seznam, takže si uveďme jenom ty základní. Stylistika sleduje (stylistická úprava textu opravuje) stavbu vět a volbu slov a slovních spojení. A chyby? Tak např.:

  • Řazení řetězce krátkých vět, nebo naopak příliš složitá souvětí, v nichž se lze obtížně orientovat.
  • Slovosled ve větě, opakování slov (např. který), výběr slov (hovorová či nespisovná slova v odborném textu, chybně použitá cizí slova).
  • Používání frází a klišé.

Stylistická úprava textu je nutná

Pojďme si na několika opravdu frekventovaných příkladech ukázat, že u mnohých prací je stylistická úprava textu více než nutná.

JEDNA Z NEJČASTĚJŠÍCH CHYB – OPAKOVÁNÍ: Pro svou práci jsem si zvolil téma, které mě zaujalo už v dětství, které jsem strávil s rodiči, kteří dva roky pracovali v Americe. (Pro svou práci jsem si vybral téma, jež mě zaujalo již v dětství, kdy jsem strávil dva roky v Americe, kde mí rodiči pracovali.)

Jde o imitaci, přesto je velmi identická pravé kožešině. (identická = totožná, takže „velmi“?)

Díky nepozornosti způsobil nehodu (DÍKY – pozitivní vyjádření, takže „kvůli, vlivem“)

Učil se nasedat a sesedat z koně. (nelze spojit – nasedat na, sesedat z)

V paneláku se žije líp než na chatě. (hovorové výrazy – V panelovém domě se žije lépe než na chatě.)

V rámci výuky angličtiny se trénuje komunikace. (v rámci = klišé – Při výuce angličtiny …)

Pokud Vám připadají tyto malé příklady povědomé, bude pro Vás stylistická úprava textu „tím pravým ořechovým“ (klišé).

 

Štítky

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH