V jaké osobě psát bakalářskou práci?

Pokud jste ve fázi, že si kladete otázku „v jaké osobě psát bakalářskou práci“, jste na té nejlepší cestě. Máte vybrané téma, v hlavě máte srovnané myšlenky, v počítači a na stole máte nashromážděné materiály a už jen začít …

V jaké osobě psát bakalářskou práci

  1. „Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral/a aktuální téma…“
  2. „Autor/ka si pro svou bakalářskou práci vybral/a aktuální téma …“
  3. „Pro svou bakalářskou práci jsme si vybrali aktuální téma …“
  4. „Pro bakalářskou práci bylo zvoleno aktuální téma …“

Kterou variantu si vyberete? V jaké osobě budete psát svou bakalářskou práci?

Možná, že nebudete mít na výběr. Velmi často totiž vedoucí práce sám rozhodne, jaké osobě psát bakalářskou práci.

Doporučovaný je velmi často zejména trpný rod – viz varianta 4. S tím ale má řada studentů trochu problém.

Naopak studenti rádi volí variantu 1 – dávají tím najevo, že je práce skutečně jejich duševním vlastnictvím a že se s ní ztotožňují.

Pravým opakem je varianta 2 – zůstanete diskrétně skryti za slovy „autor/autorka“. Nevím, jak to kdo vnímá, ale osobně mám v tomto případě pocit, že tak trochu „házím“ zodpovědnost za práci a její kvalitu na někoho jiného.

Čtvrtou možnost představuje varianta 3 – ta je už sympatičtější, vzbuzuje zdání, že v tom nejsme sami.

Tak v jaké osobě psát bakalářskou práci?

Student musí rozhodnout v jaké osobě psát bakalářskou práci

V 1. osobě čísla jednotného?V 3. osobě čísla jednotného? V 1. osobě čísla množného?
Nebo snad v trpném rodě?

Ať už se rozhodnete jakkoliv, je nutné si za tímto rozhodnutím stát a v celé práci používat stále jednu variantu. Jinak můžete být vedoucím práce vyzváni, abyste tvary sloves v práci sjednotili.

Tak v jaké osobě budete psát bakalářskou práci Vy?

 

Štítky

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH